Junts per Taradell vota en contra del ‘Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació’

Per principis de tots els regidors que han ocupat les cadires que ara ocupen el nou equip de govern i per respecte a la plantilla de l’Ajuntament amb el sou congelat fa anys .

El passat 27 de juny va tenir lloc el primer Ple de la nova legislatura. De caràcter extraordinari i en què es va aprovar el Cartipàs Municipal de l’equip de govern format per Esquerra Republicana de Catalunya per aquesta legislatura. El grup municipal de Junts per Taradell, no vam aprovar el punt número 6 de l’ordre del dia que tractava sobre el ‘Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació’.

L’equip de Junts per Taradell, som i volem, com vàrem dir, ser gent constructiva i hi serem sempre per ajudar, però no podem passar per alt algun tema que no deixa de sorprendre’ns.

L’equip de govern d’Esquerra Republicana ens proposa que de moment, dos dels regidors a part de l’alcaldessa tinguin retribució econòmica de l’Ajuntament en forma d’assalariat. Sabem que la llei ho permet, però això no és una qüestió de llei, sinó de si realment és necessari o no. Des del nostre grup, creiem que els regidors que formen part del consistori han de tenir passió i dedicació a l’Ajuntament i, quan durant la campanya tots dos grups en fèiem eslògan en el compromís dels membres de la llista, creiem que cap dels dos deia que aquest compromís fos retribuït.

Fins ara, en aquest ajuntament, a excepció del sou de l’alcalde, s’ha portat la tasca de regidor donant unes retribucions en forma d’indemnització. Ara, amb 9 regidors i amb només 15 dies al govern, es treu la conclusió que aquí falten hores remunerades als polítics. No veiem aquí les intencions de no polititzar l’ajuntament. La feina administrativa i de gestió creiem que ha de ser feta pel personal tècnic i no el polític, Gràcies a creure en això, l’actual equip de govern ha trobat un ajuntament que és com una locomotora que no para i que tira endavant, i a qui un canvi polític no li afecta tant en el dia a dia administratiu.

Ressaltem també el número 9 perquè l’equip de Junts per Taradell (antigament CiU), ha tirat endavant aquest ajuntament amb 6, 7 i 8 regidors. Això si, pencant, suant i traient les hores d’on fossin per governar el poble, aleshores, era per nosaltres una qüestió d’orgull i sentiment, no una qüestió laboral.

A partir d’ara, dotem dos regidors amb un 30% de jornada, però a més a més, incrementem al doble la indemnització per assistència a la junta de govern local, que per aquells que no ho sàpiguen, són les reunions que fa sols l’equip de govern.

Quin serà el cost i increment anual de tot això?

Davant d’aquest fet, i entenent que la nostra feina és explicar el que es discuteix en aquest punt, a Junts per Taradell el què ens preocupa és com es pagarà aquest increment. Entenem que de cara l’any que ve, l’equip de govern demanarà una pujada d’impostos a la població (recordem que portem més d’una legislatura no apujant-los) o disminuirà alguna partida. Quina sap a quina li tocarà al rebre? Es podrà resoldre? Però el més important és que si aquest any els pressupostos ja estan tancats, com es preveu fer aquesta despesa?

Davant d’això, dimecres abans del ple, amb una reunió que vam mantenir amb l’equip de govern, vam sol·licitar si seria possible a l’igual que es va fer amb el pacte d’ara fa dos anys amb l’entrada a mig exercici dels regidors d’ERC i Solidaritat, que a falta de pressupost, no començar a cobrar fins al nou exercici.

L’equip de govern ens van comentar que estudiarien aquesta possibilitat, i així amb l’elaboració dels pressupostos de l’any vinent, poder discutir realment el què implica als vilatans de Taradell aquesta puja de sous polítics. Per l’escrit de l’acta, entenem que aquest petit gest que demanàvem, que l’equip de govern treballés pel poble durant els pròxims 6 mesos amb les mateixes condicions econòmiques que nosaltres ho hem fet durant 32 anys, per ells no es veu possible.

Afegir també, i el secretari i algun regidor n’és coneixedor, que durant l’última legislatura, aquest ajuntament va elaborar un estudi de quin cost tindria, posar a tots els treballadors d’aquesta casa amb uns sous per sobre de la mitjana, bàsicament afecta personal de neteja de les escoles i peons de la brigada municipal. L’estudi va dir, que això tindria un cost per l’Ajuntament de 48.000 euros anuals.

Dit això, dir que:

  • No entenem, si mes no de moment no s’ha explicat, com pot ser que amb 9 regidors no es pugui fer la feina que s’ha fet sempre, en algunes ocasions amb 6 regidors, governar.
  • Que deixant de banda les dedicacions parcials, a que es deu la pujada fins a un 200% de les indemnitzacions per assistència a les juntes de govern local i reunions de coordinació?
  • En el moment dels pressupostos discutirem com es resoldrà aquest increment de sous polítics, però no entenem com fareu front en què queda d’exercici per pagar-los.

Per tant, el grup de Junts per Taradell va sol·licitar durant el ple:

  • Un informe dels secretari-interventor d’aquest ajuntament, dient quin cost anual suposarà aquest gest polític.
  • Esperant aquest informe, demanem que aquest punt no fos votat al ple, sinó al següent ple.
  • Que s’estudiés en ferm, la possibilitat que l’aplicació que s’acaba prenent, sigui a partir de gener.

Dit això, ja que l’equip de govern va decidir que tot això que l’equip de Junts per Taradell demanava no és possible i que s’havia de seguir amb la votació prevista: Tal i com vam dir el ple diem que: per principis de tots els regidors que han ocupat les cadires que ocupen actualment els regidors de l’equip de govern, per respecte a la plantilla d’aquest ajuntament amb el sou congelat fa anys i en alguns casos per sota la mitjana establerta, vam vota EN CONTRA d’aquest punt.

Junts per Taradell vam marxar tristos del ple, perquè ens va tocar fer un paper que no ens agrada, però de debò, que no entenem a què es deu. Obrim finestres, que entri aire nou, però ull, no perdem el nord i ens refredem, que aquí i som perquè aquells que paguen els impostos, vilatans i vilatanes, ens hi han posat.